AWAKENING TO THE GOLDEN AGE

Välkommen till Golden Age Nordic !

Denna hemsida är dedikerad till att stödja visionen av de andliga Avatarerna SriAmmaBhagavan att etablera en Gyllene Tidsålder av Upplysning, där människan kan leva i ett tillstånd av orsakslös kärlek och glädje, känna sig ansluten till alla levande varelser och naturen som helhet, och uppleva inre frihet.

Den Gyllene Tidsåldern har två aspekter: Den yttre och den inre. Den yttre Gyllene Tidsåldern kommer att uppstå genom framsteg inom vetenskap och teknik inom en snar framtid. För att njuta av den yttre Gyllene Tidsåldern måste den kompletteras med inre Gyllene Tidsåldern som kännetecknas av kärlek och glädje utan orsak, inre frid, medkänsla och ett liv i enhetsmedvetande.

 

För att påverka världen som helhet behöver endast en liten procent av mänskligheten gå in i ett Uppvaknande till ett ett högre medvetande. Denna sida är dedikerad till dig som känner ett kall i hjärtat att bidra till världen genom att gå in i en process av Upplysning.

Sri Amma Bhagavan är andliga avatarer för att uppfylla visionen och uppdraget att etablera Gyllene tidsåldern med hjälp av att det Stora Medkännande Ljuset.

JOIN THE JOURNEY

CREATE KURS

                                ___________

CREATE -kursen är unik. Du kommer att lära dig hur program i det undermedvetna sinnet styr och begränsar ditt liv. På tre korta timmar går du bortom intellektuell kunskap till makalös transformation och mystiska upplevelser. Du kommer att stiga över blocken till ett framgångsrikt, bemyndigat, lyckligt liv. Varje kurs fokuserar på en specifik aspekt – hälsa, rikedom, relation eller framgång.
Denna kurs är en bra introduktion till Golden Age Movements lärdomar och processer för att fördjupa din transformation.

LÄS MER>>

74000 DEEKSHA YAJNA

                                ___________

74 000 Deeksha Yajna är en årslång, månatlig upplysningsklass. Deeksha betyder välsignelse eller välgörenhet. Yajna hänvisar till ritualer eller ritualer för specifika ändamål. För första gången i känd historia får människor upplysning i massor av det Stora Medkänannde Ljuset. Denna grupp kommer en dag att upplysa andra och hjälpa till att lyfta och omforma mänskligheten.

Du kan vara en del av de 74 000 som blir upplysta. Om detta talar till ditt hjärta, fortsätt läsa.

LÄS MER>>

3 DAGARS KURS

                                ___________

Ta en kraftfull tredagars resa för att lära dig heliga lärdomar och visdom från levande andliga avatarer Sri Amma Bhagavan. Detta sällsynta live -evenemang online gör att du kan genomgå en djup inre resa för helande och uppvaknande medan du är i ditt eget hem.
I den här kursen förvandlas din inre dialog så att du inte längre störs av att besegra självtal. Du fördjupar också ditt medvetandetillstånd och anslutning till andra och världen runt dig.

LÄS MER>>

PEAK STATE ÖVERFÖRING

                                ___________

Peak State är ett högt medvetande tillstånd som överförs från en person som har blivit initierad att överföra detta tillstånd.

Peak State kan ge inre frid, glädje, lugn lycksalighetstillstånd mm. Det kan också vara så att du inte känner något de första gångern, det är helt ok det också.

Ju fler gånger du får Peak State överföring,  fördjupass ditt tillstånd och du får en djupare kontakt med ditt Högre Jag/Närvaro / Inneboende Kraft.

Anmäl dig till att få Peak State överföring

LÄS MER>>

SACRED CHAMBERS

                                ___________

Sacred Chambers är en helig process initierat av Sri Amma Bhagavan och det Stora Medkännande Ljuset. Det är en Helig Kammare du kan besöka, en plats för att uppleva din personliga kontakt med det Gudomliga på ett fysiskt och påtagligt sätt som ger uppvaknande, transformation och mirakel, (Soma- heliga synliga mirakler).

När du förbinder dig med det Gudomliga tillåter du djup Nåd att röra ditt liv och ett helande och transformation tar plats. Det Gudomliga kan ta dig genom läkande processer. Denna upplevelse är unik och speciell för alla.

Anmäl dig till Sacred Chambers

LÄS MER>>

AALAYA DARSHAN

Varje morgon mellan 07:20 – 07:40 kan man delta i Aalaya Darshan. Det sänds Live och därför är det inte samma länk varje morgon. För att få tillgång till länken är det bästa att prenumenera på sida ” The Great Compassionate Light Society”