Välkommen till

74000 Deeksha Yajna medlemskap

Namaste Kära Oneness Community!

Registreringen är nu öppen för Golden Age Movement 22-23  (maj) medlemsprogram. Medlemmar av Golden Age Movement kan delta i programmet för 74 000 Deeksha Yajna. Programmet startar i juni månad. Under de senaste nio månaderna har mer än 5 000 människor getts gåvan av upplysning och upplever en otrolig förvandling.

Vi är många från Norden som deltagit och så många har delat sin stora glädje och tacksamhet – det är verkligen en”Bulldozer” i att växa snabbt mot Upplysning! 

Alla är välkomna att hoppa på detta tåg – var man än befinner dig på denna resa!

Relationer förändras och ger mer kärlek och koppling till familj och vänner.  Mentalt pladder tystnar. Sinnet fungerar när det behövs, annars upplevs stor tystnad och inre rymd. Beslutsfattandet förstärks av inre vägledning, vilket minskar förhalning och dåliga val. Hälsan och det känslomässiga välbefinnandet har förbättrats.

Vissa upplever synkroniseringar som skapar kopplingar för framgångsrika bemödande och ekonomiskt välstånd. Det finns flöde och större tillit till inre vägledning som eliminerar oro inför framtiden. Deras hjärtan blommar av medkänsla för andra så det finns mer tålamod och mindre dömande. Den gudomliga närvaron inombords är påtaglig och de har en större känsla av syfte och uppfyllelse. De upplever också orsakslös kärlek och gränslös glädje.

När du väl är medlem i Golden Age Movement så finns en mängd fördelar att ta del av. (Se längre ner i texten!) Du kommer alltså varje månad att kunna delta i dessa tidlösa och transformerande klasser och uppleva Sri Bhagavans Närvaro och Visdom följt av djupa Processer varje månad, Det är som att åka till Indien varje månad – men nu kommer Indien till oss!

I dessa klasser ges en speciell process initierad av Sri Bhagavan för Upplysning tillsammans med heliga urgamla ritualer tillsammans med vårt foto och namn som placeras i en helig gyllene kruka i Satyaloka och speciella böner och heliga chanter görs varje månad för vår upplysning.

Klasserna ges på engelska. Samtidig översättning erbjuds för en mindre kostnad.

Varje Fullmåne så sker en djupgående Fullmåne-Deeksha från Det Stora Medkännande Ljuset – direktsänt från Satyaloka. Där får vi en direkt nedladdning av det Gudomliga Medvetandet.

 

För att få tillgång till 74 Deeksha Yajna, behöver man bli medlem i Golden Age Movement och ett årligt abonnemang betalas.

Observera att abonnemangsåret sträcker sig från juni 2022 till maj 2023, oavsett vilket datum du går med. Ditt abonnemang kommer inte att minskas proportionellt om du går med efter juni.

Ta emot Upplysningens Gåva

Var en av de 74 000 personerna

som kommer att Förvandla Mänskligheten

En resa till upplysningen med Sri Amma Bhagavan

 

Enbart meditation är inte tillräckligt. 74000 Deeksha Yajna: Upplysningsprogrammet är ett omfattande program för att föra dig från att bara existera till att helt uppleva livet i all dess rikedom och skönhet för första gången. På denna accelererade resa måste man vara uppfylld i materiella och andliga strävanden, så programmet inkluderar processer för att hjälpa till med att uppnå båda. Många rapporterar om mirakel.

 

Den sista lördagen i varje månad kommer du att delta i en 2-timmarsklass med Master Lärare och Levande Avatar Sri Amma Bhagavan. I klassen kommer du att tas genom mystiska processer som skapar ett neurobiologiskt skifte för att öppna dig för upplysning. Dagliga böner och sånger av munkar i förhöjda medvetandetillstånd på ett heligt campus i Indien kommer att erbjudas till stöd för din upplysning. Varje lördag kommer du att genomgå en process som förbereder dig för att uppleva ett högt tillstånd för att föra fram din upplysningsresa. Särskilda upplysningsprocesser kommer att genomföras för att sammanfalla med fullmånen varje månad. Du kommer inte bara att få direkt nytta, när din förvandling sker, kommer andra i ditt liv också att dra nytta av det.

Kan resan in i upplysningen vara nyckeln till att

låsa upp Din mänskliga potential?

Ett extraordinärt, upplyst liv är möjligt – ett liv fyllt av mening och syfte, där du har tillgång till en till synes obegränsad brunn av inspiration, visdom, kärlek och kreativitet.

I tusentals år har upplysning varit höljd i mystik, som tros vara tillgänglig endast indirekt genom årtionden (eller till och med livstid) av repetitiva och ofta tråkiga metoder.

För första gången i mänsklighetens historia sker upplysning i massor. Mer än 5 000 människor har begåvats med upplysning – upplevt gränslös glädje, orsakslös kärlek, kontakt med naturen och andra, frånvaro av konflikter och inre dialog. Jämförelse, dömande av andra och lidande hör till det förflutna.

Avatarerna Sri Amma och Sri Bhagavan, som fungerar som portaler till det Stora Medkännande Ljuset, kan ge dig direkt tillgång till uppvaknat och upplyst medvetande med kraften att höja ditt liv på ett sätt som är ofattbart för ditt tidigare jag.

Avsluta psykologiskt lidande och vakna upp till livets skönhet

Mänskligheten befinner sig vid ett stup. Globala kriser, pandemier, konflikter, hunger, fattigdom, etc., är på en rekordnivå. Världshälsoorganisationen uppskattar att depression är en vanlig psykisk störning som drabbar mer än 264 miljoner människor världen över. Förlusten av företag och inkomster under de senaste två åren på grund av pandemin har resulterat i bristande säkerhet och stabilitet.

Tänk om du kunde göra skillnad för dig, dina nära och kära och resten av världen? Tänk om du kunde uppleva en accelererad evolutionär process, som förändrade din förmåga att påverka de omkring dig? Tänk om du kunde uppleva ett neurobiologiskt skifte som skulle göra det möjligt för dig att påverka 100 000 människors medvetande?

74000 Deeksha Yajna medlemsprogram

 • Tolv Live Darshan-sessioner online med Sri Amma Bhagavan – I dessa kraftfulla månatliga sessioner delar Sri Bhagavan information om det mänskliga tillståndet och möjliga framtider för mänskligheten baserat på uppenbarelser. Varje månad kommer deltagarna att få mystiska operationer för att skifta hjärnans fokus för att ge plats för upplysning.

  •  En kraftfull Välsignelse från Sri Amma Bhagavan – Alla programdeltagare kommer att få en kraftfull Välsignelse från Sri Amma Bhagavan för upplysning. Dessutom en trefaldig välsignelse för hälsa, rikedom och relation att uppleva tillfredsställelse i både andliga och materiella behov eller önskningar.

   •  Transkriptioner av Darshans – Transkriptioner av Darshans kommer att finnas tillgängliga att granska när du vill. Du kommer att kunna läsa och helt ta till dig information som tillhandahålls under Darshans som ger svar på deltagarnas frågor – en fantastisk resurs att gå tillbaka till och snabbt referera till nyckelbegrepp.

  •  Veckans sessioner för att förbereda sig för Peaktillstånd – En entimmes session varje vecka (lördagar), förutom helgen för Darshan, för att rensa bort tidigare karma och skapa utrymme för en närmare koppling mellan dig och din inneboende Gudomliga närvaro.

  Månatlig fullmåneupplysningsprocess – Under fullmånen kommer speciella ritualer för att påskynda upplysningen på planeten att utföras i Satyaloka, ett heligt campus i Indien där Oneness-fenomenet började. Du kommer att kunna observera, delta och dra nytta av Månadens Fullmåne Upplysnings Process. 

  •  Dagliga böner och ritualer av munkar – Ditt namn och foto skickas till det heliga Satyaloka-campuset där munkar ber och sjunger dagligen för din upplysning. 

  Månatlig Q & A-session med en guide från Indien – Frågor kan dyka upp när du påbörjar det 74 000 Deeksha Yajna-programmet. För att stödja din upplevelse kommer vår guide från Indien att hålla en live Q & A-session online.

   •  Gemenskapsforum på Telegram för diskussion och anslutning – Du kommer att kunna dela dina framsteg, få stöd och höra från andra 74000 Deeksha Yajna 2022-medlemmar när de upplever de olika egenskaperna av upplysning, mirakel och förvandling.

 

 

Golden Age Movement medlemsprogram

•  Tolv Live Darshan-sessioner online med Sri Amma Bhagavan – I dessa kraftfulla månatliga sessioner delar Sri Bhagavan information om det mänskliga tillståndet och möjliga framtider för mänskligheten baserat på uppenbarelser. Varje månad kommer deltagarna att få mystiska operationer för att skifta hjärnans fokus för att ge plats för upplysning.

•  En kraftfull Välsignelse från Sri Amma Bhagavan – Alla programdeltagare kommer att få en kraftfull Välsignelse från Sri Amma Bhagavan för upplysning. Dessutom en trefaldig välsignelse för hälsa, rikedom och relation att uppleva tillfredsställelse i både andliga och materiella behov eller önskningar.

Transkriptioner av Darshans – Transkriptioner av Darshans kommer att finnas tillgängliga att granska när du vill. Du kommer att kunna läsa och helt ta till dig information som tillhandahålls under Darshans som ger svar på deltagarnas frågor – en fantastisk resurs att gå tillbaka till och snabbt referera till nyckelbegrepp.

 Veckans sessioner för att förbereda sig för Peaktillstånd – En entimmes session varje vecka (lördagar), förutom helgen för Darshan, för att rensa bort tidigare karma och skapa utrymme för en närmare koppling mellan dig och din inneboende Gudomliga närvaro.

Månatlig fullmåneupplysningsprocess – Under fullmånen kommer speciella ritualer för att påskynda upplysningen på planeten att utföras i Satyaloka, ett heligt campus i Indien där Oneness-fenomenet började. Du kommer att kunna observera, delta och dra nytta av Månadens Fullmåne Upplysnings Process.

 Dagliga böner och ritualer av munkar – Ditt namn och foto skickas till det heliga Satyaloka-campuset där munkar ber och sjunger dagligen för din upplysning.

Månatlig Q & A-session med en guide från Indien – Frågor kan dyka upp när du påbörjar det 74 000 Deeksha Yajna-programmet. För att stödja din upplevelse kommer vår guide från Indien att hålla en live Q & A-session online.

 Gemenskapsforum på Telegram för diskussion och anslutning – Du kommer att kunna dela dina framsteg, få stöd och höra från andra 74000 Deeksha Yajna 2022-medlemmar när de upplever de olika egenskaperna av upplysning, mirakel och förvandling.

KÄNNETECKEN

Följande är 26 kännetecken för upplysning som sannolikt kommer att hända dig genom att delta i Great Compassionate Light 74000 Deeksha Yagna och därmed skulle du bli en del av 74000 som skulle hjälpa till att omvandla världen.

1. Inget lidande

2. Inget förflutet bärs

3. Ingen konflikt

4. Ingen jämförelse

5. Inga inre sår

6. Ingen laddning

7. Ingen skuld

8. Ingen rädsla

9. Inget dömande

10. Ingen inre dialog

11. Ingen identifikation med tanke, sinne och självet

12. Tystnad

13. Energi

14. Bevittnande

15. Närvaro

16. Uppleva verkligheten som den är

17. Orsakslös kärlek

18. Gränslös glädje

19. Frid

20. Att leva i nuet

21. Medkänsla

22. Den som ser, seendet och det som ses är detsamma.

23.  Se att det inte finns någon person utan bara personlighet som kommer och går

24. Allting är en process

25. Den Uppvaknade skiftar från Fågel perspektiv till Mask perspektiv och från Mask perspektiv till Fågel perspektiv beroende på situationen

26. Den upplyste flyter med livet

ÖVERSÄTTNING

Simultan översättning till svenska kommer att erbjudas för alla Sri Bhagavans klasser och andra evenemang som erbjuds inom medlemskapet  till en engångskostnad av 600 kr per år.

OBS! När du gör din anmälan, väljer du antingen översättning eller inte. Efter att du valt, kan du inte ändra dig och byta. Sri Bhagavan kan ibland var svår att förstå –  det är en billig peng om du tvekar om översättning eller inte. Väljer du översättning kan du både välja svenska och engelska. Du väljer själv.

Klassen kommer alltid att hållas sista lördag i varje månad.

Registreringen är nu öppen för Golden Age Movement medlemsprogram

Klicka på nedan länk och fyll i all information som efterfrågas.

Du kommer senare få ett mail med all information angående betalning mm.

Pris för medlemskap t.o.m.  – maj 2023

Du väljer vilken valuta du vill betala.

625 USD

605 EURO

Du är välkommen att kontakta din organisatör om du behöver mer information.

nordicorg108@gmail.com

Tack!

Med vänliga hälsningar,

GAM Team Nordic