AWAKENING TO THE GOLDEN AGE

Ljusfenomen insläpp

AWAKENING TO THE

GOLDEN AGE

Välkommen till Golden Age Nordic !

Har du ofta känt att det finns ett syfte med att du kommit hit till jorden?

Att du har en uppgift att fylla?

Tillsammans är vi många som känner så. Och nu är tiden inne! Vi närmar oss med stormfart tiden för den Gyllene Tidsåldern, och alla vi behövs om den verkligen ska kunna förverkligas!
Visionen med den Gyllene Tidsåldern är en tidsålder av upplysning, där människan kan leva i fred och i ett tillstånd av orsakslös kärlek och glädje, känna sig ansluten till alla levande varelser och naturen som helhet, och uppleva inre frihet.

Den Gyllene Tidsåldern har två aspekter: Den yttre och den inre.

Den yttre Gyllene Tidsåldern kommer att uppstå genom framsteg inom vetenskap och teknik inom en snar framtid. För att njuta av den yttre Gyllene Tidsåldern måste den kompletteras med den inre Gyllene Tidsåldern som kännetecknas av kärlek och glädje utan orsak, inre frid, medkänsla och ett liv i enhetsmedvetande. En tid där världen som helhet kan genomgå en
transformation till ett högre medvetande. Där krig och hungersnöd inte längre existerar. Där människor från alla länder samexisterar och lever i fred och harmoni.

Sri Amma Bhagavan är andliga avatarer för att uppfylla visionen och uppdraget att etablera Gyllene tidsåldern med hjälp av att det Stora Medkännande Ljuset.

Vi behöver vara 74 000-80 000 upplysta

Om den inre Gyllene Tidsåldern ska kunna uppfyllas, behöver en promille av jordens befolkning gå in i ett Uppvaknande till ett högre medvetande. För Buddha tog det 12 år att bli upplyst. Nu har vi kommit till en. tidpunkt när det går enormt mycket snabbare. Denna sida är dedikerad till dig som känner ett kall i hjärtat att bidra till världen genom att gå in i en process av Upplysning.

Visionen drivs av Sri Amma Bhagavan från Indien som är andliga avatarer vars kall på jorden är att få slut på lidandet och uppfylla visionen och uppdraget att etablera Gyllene tidsåldern. Det ska ske genom att de ger Upplysning till ca 80 000 människor med hjälp av att det Stora Medkännande Ljuset. I Sverige är det föreningen Oneness Nordic Light som driver denna. hemsida och sköter översättningar och all information i olika kanaler.

Vi behöver vara 74 000-80 000 upplysta

Om den inre Gyllene Tidsåldern ska kunna uppfyllas, behöver en promille av jordens befolkning gå in i ett Uppvaknande till ett högre medvetande. För Buddha tog det 12 år att bli upplyst. Nu har vi kommit till en. tidpunkt när det går enormt mycket snabbare. Denna sida är dedikerad till dig som känner ett kall i hjärtat att bidra till världen genom att gå in i en process av Upplysning.

Visionen drivs av Sri Amma Bhagavan från Indien som är andliga avatarer vars kall på jorden är att få slut på lidandet och uppfylla visionen och uppdraget att etablera Gyllene tidsåldern. Det ska ske genom att de ger Upplysning till ca 80 000 människor med hjälp av att det Stora Medkännande Ljuset. I Sverige är det föreningen Oneness Nordic Light som driver denna. hemsida och sköter översättningar och all information i olika kanaler.

74 000 Deeksha Yajna är ett årligt onlineprogram som leder till upplysning.

grupp glada människor

När det startade var 74 000 en promille av världens befolkning, 2024 kommer den siffram troligtvis att vara 80 000. Deeksha betyder välsignelse eller välgörenhet. Yajna handlar om heliga ritualer. För första gången i känd historia har redan tusentals människor nått upplysning genom Sr AmmaBhagavan och det Stora Medkänannde Ljuset. Denna grupp kommer en dag att upplysa andra och hjälpa till att lyfta och omforma mänskligheten. Och vi behöver snabbt bli fler! Du kan vara en del av hela denna ”familj”av upplysta. Om detta talar till ditt hjärta, fortsätt läsa.

Golden Age Movement

3-DAGARSKURS

I denna kraftfulla 3-dagarskurs guidas vi genom djupa meditativa processer för att se in i vårt liv och förankra oss med det Stora Medkännande Ljuset/Den Inneboende Kraften /Antaryamin inom oss, var och en på vårt eget sätt. Du får här verktyg för att skapa en stark förbindelse med det Stora Medkännande Ljuset och Amma Bhagavan.

Du blir också initierad till att kunna överföra högre tillstånd av frid, lycka och inre frihet. 

Nyhet: Initiering till Ananda Soma Deeksha

 

Läs mer >>

Create kurs

CREATE

CREATE-kursen är unik. Du kommer att lära dig hur program i det undermedvetna kontrollerar och begränsar ditt liv. På tre korta timmar går du bortom intellektuell kunskap till ojämförlig transformation och mystiska upplevelser. Du kommer att höja dig över blocken till ett framgångsrikt, bemyndigat, lyckligt liv. Varje kurs fokuserar på en specifik aspekt – hälsa, rikedom, relationer eller framgång.

Den här kursen är en bra introduktion till guldåldersrörelsens lektioner och processer för att fördjupa din transformation

 

Läs mer >>

Peak State

PEAK STATE ÖVERFÖRING

&

ENLIGHTENMENT SHARING

Peak State är ett högt medvetande tillstånd som överförs från en person som har blivit initierad att överföra detta tillstånd. Peak State kan ge inre frid, glädje, lugn
lycksalighetstillstånd mm. Det kan också vara så att du inte känner något de första gångerna, det är helt ok det också. Ju fler gånger du får Peak State överföring, fördjupas ditt tillstånd och du får en djupare kontakt med ditt Högre Jag/Närvaron/Din inneboende Kraft.

Anmäl dig till att få Peak State överföring!

Det är kostnadsfritt 

 

Läs mer >>

Sacred Chambers

SACRED CHAMBERS

Sacred Chambers är en helig process initierad av Sri Amma Bhagavan och det Stora Medkännande Ljuset. Det är en Helig Kammare du kan besöka, en plats för att uppleva din personliga kontakt med det Gudomliga på ett fysiskt och påtagligt sätt som ger uppvaknande, transformation och mirakel, (Soma- heliga synliga mirakler). När du förbinder dig med det Gudomliga tillåter du djup Nåd att röra ditt liv och ett helande och transformation tar plats.

Det Gudomliga kan ta dig genom läkande processer. Denna upplevelse är unik och speciell för alla.

Anmäl dig till Sacred Chambers

 

Läs mer >>

Lotus