DJUP ANDLIG TRANSFORMATIONSKURS

– 3 DAGARS KURS – ONLINE

TRANSFORMATION I MEDVETENHET

3 DAGARS KURS

Lotus

GOLDEN AGE KURS

3 DAGARS KURS – ONLINE

17-19 November 2023

Det är med Stor Glädje vi nu ser så många Upplysta Delningar världen över träda fram!

Upplysning är en Process där ett naturligt medvetandetillstånd framträder ur ett neurobiologiskt skifte som ger ett nytt perspektiv på verkligheten. I 3 dagars kursen ”Awakening into the Golden Age” initieras och fördjupas du in i denna förvandlingsprocess där intrasslande i negativa tankar och sinnets grepp avtar och du börjar uppleva verkligheten som den är.

Upplysning är en helt naturlig händelse som resulterar i ett bevittnande där glädje, frid och kärlek infinner sig utan anledning oavsett yttre omständigheter. 

PEAK STATE initiering!

Denna Spännande Kurs kommer även inkludera Initiering till att överföra Peakstate – ett topptillstånd där ett högre medvetandetillstånd av Frid, Lycka och Inre Frihet kan överföras och som nu tagit eld världen över och påskyndar individens Upplysningsprocess!

Lotus

Kom på en fantastisk 3-dagars resa som guidas av de andliga Avatarerna Sri Amma Bhagavan och genomgå gudomligt ledda processer för att röra dig till högre medvetenhetstillstånd.

Sri Amma Bhagavan
Lotus

Vi lägger nu in en hög växel till Transformation i Medvetenhet

MOT UPPLYSNING !

Sri AmmaBhagavan har under de senaste 850 åren arbetat kontinuerligt med mänsklighetens Upplysning. Den mängd av hårt arbete de gör överstiger allt förstånd. De är sedda som Avatarer av Upplysning, som initierar en neurobiologisk process där de förflutna neurologiska kopplingarna som ger orsak till lidande i vår verklighetsuppfattning transformeras till en upplevelse av livets skönhet utöver sinnets begränsningar; det Naturliga Tillståndet som människan är skapad för att uppleva.

På 3-dagars kursen Awakening into the Golden Age guidas vi genom djupa meditativa processer för att se in i vårt eget liv, möta det vi behöver möta och få kontakt och förankra oss med det Stora Medkännande Ljuset / Den Inneboende Kraften /Antaryamin inom oss, var och en på vårt eget sätt. Kursen hjälper oss till en stark förbindelse med det Stora Medkännande Ljuset Sri Amma Bhagavan. Sri AmmaBhagavans arbete genom tiderna bär oss nu frukterna. Hur välsignade vi är att mottaga denna gåva under vår livstid!

Välkommen att gå med i 3 dagars kursen designad av Avatars of Enlightenment, vår älskade älskade Sri AmmaBhagavan. 

PEAK STATE Initiering!

Missa inte denna Nästa Nivå av kursen – Upplysningsprocess med Peakstate Initiering! 3-dagars kurs – Upplysningsprocess och Peakstate Initiering  Awakening into the Golden AgeUndervisas av guide TejasajiLive Darshan Q&A med Sri Bhagavan

Missa inte denna Nästa Nivå av kursen – för Upplysning!

En sådan oerhörd gåva!

Vi vet alla att mänskligheten behöver fler individer i Gudomlig Service. Var och en finner detta på sitt eget sätt.

I denna kurs kommer du uppleva:

  • Kraftfulla heliga energi-initieringar från Upplysta Munkar.

  • Djupa transformerande läror och processer som ger dig förändringar och visdom att leva i ett transformerat medvetenhetstillstånd.

  • Initiering till Happiness Meditation.

  • PEAK STATE Initiering!

  • NYHET! : Initiering till Ananda Soma Deeksha

Lotus
Lotus
Lotus

Välkommen om du känner dig kallad att delta och har en anknytning till Sri Amma Bhagavan eller du har egen definition av det Gudomliga i ditt hjärta.

Anmälning till kursen – ONLINE!

Öppen för registrering

 

Den totala kurspriset är 1040 USD/Euro

Välkommen på en Spännande Resa!

Ljus och Kärlek

Anette & Birgitta

Kontakt: nordicorg108@gmail.com

Lotus