Praktisk information

Denna sida gäller för de som är medlemmar  i 74000 Deeksha Yajna. Här kan man hitta all information som gäller 74000 Deeksha Yajna. Information kommer att fyllas på efterhand som nya saker delas av Sri Bhagavan

Oneness Nordic Logga profilsida

Medlemsskap i vår förening Oneness Nordic Light

 

Vi vill informera om att vi har startat en förening; Oneness Nordic Light.

Detta i avsikt att NÅ så många människor som möjligt med Sri Amma Bhagavan stora Medkännande Ljusets Vision och Mission så att informationen finns tillgänglig för de som är kallade att gå in i Upplysning nu för att hjälpa genom sin egen Upplysning vår Värld som är i stor Transformation nu.

Som du säkert har hört så har Sri Bhagavan på Darshan i 3-dagarskursen i nov 2021 samt i Darshan på Mukti-klassen nämnt att Upplysningen ska komma från Norr. Vi har tagit fasta på det och vill på vårt sätt få med så många personer som möjligt på 74000 Deeksha Yajna, så vi har skapat i föreningens namn Oneness Nordic Light:

* Facebooksida

* Instagram-sida

* Youtube kanal

Detta i syfte att nå ut på olika Sociala Platformer där många människor rör sig så informationen nås.Vi vill på detta sätt nå ut till både nya personer och till de som varit med Sri Amma Bhagavan tidigare men som inte är medvetna om att Upplysning nu har börjat ske.

Det kan finnas människor, både de som varit med tidigare samt helt nya, som har i sitt hjärta ett kall att gå in i Upplysning nu för att på så sätt hjälpa världen. Då människor behöver nås med detta budskap att det nu har börjat ske behöver informationen komma ut att här finns en väg. Så vi behöver vi nå ut till specifika grupper och för att nå ut och då behövs det annonseras vilket de sociala plattformerna tar betalt för.

I detta syfte är föreningen Oneness Nordic Light skapats och detta har skett:

* En styrelse är utsedd för att ta de olika ansvarsområdena.

* Stadgar är uppförda och Föreningen har blivit registrerad.

* Ett bank-konto har öppnats i Föreningens namn.

* Medlemskap i Föreningen är nu öppet för att på så sätt stödja Nordens roll.

* Medlemsavgift 200 kr/år.

* Möjlighet att donera som extra stöd i valfritt belopp (minst 200 kr)

* Alla intäkter går oavkortat till syftet för Föreningen.

* Styrelse och medlemmar ansluter sig som Seva (att bidra som välgörenhet)

Det är givetvis helt frivilligt att ansluta sig, men som Sri Bhagavan nämnde på den senaste Darshan så behöver det gå lite fortare nu för Världen är i ett kritiskt läge. Det känns värdefullt att nu bidra på alla sätt man kan för att hjälpa höja medvetande-nivån.

Stort Tack för att Du är med och Hjälper bidra till det stora Uppstigandet av Upplysning för Norden!

Datum för 74000 Deeksha Yajna. 2023-2024

Klassen är alltid sista lördag i varje månad och det börjar alltid kl:13 (vintertid), kl: 14 (sommertid) om ingen annan tid anges.

 • 24 juni
 • 29 juli
 • 26 aug
 • 30 sept
 • 28 okt

 • 25 nov

 • 30 dec

 • 27 jan

 • 24 feb

 • 30 marts

 • 27 april

 • 25 maj

Sri Amma Bhagavan image

74,000 Deeksha Yajna läror

1  – Mina tankar är inte mina tankar

2  – Mitt sinne är inte mitt sinne

3  – Min kropp är inte min kropp

4  – Självet är ett koncept

5  – Allting är automatiskt

6  – I seendet bara det sedda

7  – I hörandet bara ljudet

8  – I berörandet bara beröringen

9  – I luktandet bara lukten

10 – I smakandet bara smaken

11 – I tänkandet bara tanken

12- Det finns ingen upplevelse av dominans

13- Det finns ingen upplevelse av vägring att bli dominerad

14- Det finns inget tänkande att jag har rätt

15- Det finns inget tänkande att den andra har fel

16- Det finns ingen kamp för överlevnad

17- Det finns inget att täcka över

18-  Det finns ingen mask.

Följande är 30 kännetecken för upplysning

1. Inget lidande

2. Ingen överföring

3. Ingen konflikt

4. Ingen jämförelse

5. Inga inre sår

6. Inga laddningar

7. Ingen skuld

8. Ingen rädsla

9. Inget dömande

10. Ingen inre dialog

11. Ingen identifiering med tanke, sinne och självet

12. Tystnad

13. Energi

14. Bevittnande

15. Närvaro

16. Uppleva verkligheten som den är

17. Villkorslös kärlek

18. Gränslös glädje

19. Frid

20. Att leva i nuet

21. Medkänsla

22. Den som ser, seendet och det som ses är detsamma.

23.  Se att det inte finns någon person utan bara personlighet som kommer och går

24. Allting är en process

25. Den Uppvaknade skiftar från Fågel perspektiv till Mask perspektiv och från Mask perspektiv till Fågel perspektiv beroende på situationen

26. Den upplyste flyter med livet

27. Du är en förarlös bil. Du styrs av olika program.

28. Flödar med ditt öde

29. Den uppvaknade äger saker men ägs inte av dem

30. Se det Sanna som det Sanna och det Falska som det Falska

Lotus
Lotus
Lotus

FÖRBEREDELSER FÖR PEAK STATE

Att förbereda sig för Peak State är en speciell process genom vilken du börjar gå in i ett tillstånd av högt medvetande, Peak State. När du börjar uppleva Peak State, kommer det att leda till snabbare medvetenhet, transformation, uppvaknande och upplysning, och enhet!

Förberedelser för Peak kommer att sändas på Lördagar kl 14.30 –  när vi inte har darshan. 

Repris kl 18:30 – Översättning sker denna tid

Repris kl 19:30 – Utan översättning

 

 (vintertid: Live 13:30)

 • Använd samma länk som vid 74000 Deeksha Yajna

Fullmåne meditation

FULLMÅNE MEDITATION

Fullmåne-meditationen är special meditation där man får en Deeksha genom Fullmånen i Satyaloka, Indien. Det ges en guidad meditations-process och en Deeksha från Fullmånen som ger en Mystisk Surgery där du får en ”download” av det Gudomliga Medvetandet.

Det ger ett neuro-biologiskt skifte som förlöser de kopplingar i hjärnan (wiring of the brain) som ger en lidande, ångest, negativa strömmar, så att det Gudomliga kan flöda genom. Det är en speciell process och Deeksha som endast ges vid Fullmåne.

 

Varje fullmånedag med Deeksha från Satyaloka kan du välja mellan två tider för sändningen.

Om ingen annan tid anges gäller följande tider nedan:

 • kl 14:30 live

 • kl 17:30 översättning (repris)

 • kl 18:30 utan översättning (repris)

 • Använd samma länk som vid 74000 Deeksha Yajna

Nästa Fullmåne Meditation är den

5. APRIL

5. MAJ

3. jUNI

3. JULI

 

NYHET!

AALAYA DARSHAN

 • Vad är syftet med Sri Paramjyoti (det stora medkännande ljuset) Aalaya Darshan? Att lösa eller lösa världsliga och andliga problem. Att uppfylla sina världsliga och andliga behov genom att ändra sina program.

 • Hur fungerar Aalaya Darshan?

 • Dessa tempel är gamla och miljontals människor har besökt och bett i dessa tempel under hundratals år. De är byggda på speciella energicentra som uppenbarats för forntida människor. Dessa strukturer och arkitekturer förstärker de gudomliga energierna. Dessa energier är i linje med det syfte som templen byggdes för. Idolen som installeras är den speciella manifestationen genom vilken det Stora Medkännande Ljuset (Sri Paramjyoti) verkar. Denna speciella manifestation ger rätt till ett visst program.

 • Hur aktiveras idolen?

 • Den aktiveras genom uråldriga ritualer som har upprepats miljontals gånger.

 • Kan någon aktivera dessa idoler genom ritualer?

 • Endast de på mycket höga nivåer av medvetande som utför dessa ritualer kunde aktivera idolerna.

 • Vem är den som har höga medvetandenivåer?

 • Sri Amma Bhagavan gör aktiveringen när ritualerna utförs.

 • Vad skulle hända om man kontinuerligt går på Aalaya Darshan?

 • Att kontinuerligt delta i Aalaya Darshans skulle kontinuerligt förbättra ens livskvalitet i alla samhällsskikt. Det skulle också leda till att medvetandenivåerna höjs, vilket leder till holistisk medvetenhet.

Ta emot Soma varje dag under Aalaya Darshan! MYCKET VIKTIG INFORMATION!

För Iham – Världsliga böner

Och Param – Andliga böner

Angående Soma – håll ett glas/kopp/flaska (valfri mängd) framför Sri AmmaBhagavan Sri Murthi eller datorskärmen när Sri Murthi är på skärmen och be om att vattnet ska bli Soma.

Angående vilken kopp som ska användas för Soma:

 • Använd ett nytt glas, en kopp, en flaska för att lägga vatten i (inte ett du använde för att äta eller dricka) och sedan när Soma är färdig, lägg eller överför Soma Water i ett glas att dricka. Håll det kärlet heligt och använd endast för AmmaBhagavan för att göra Soma.

 • Dessutom, om du aldrig använde ett kärl men hade frukt eller nötter i det är det ok att ge det kärlet till AmmaBhagavan för att göra soma men när det väl har getts till AmmaBhagavan kan du inte använda det igen själv

 

 • Tider för Aalaya darshan i Skandinaviska tider

  CET :  vinter

  01:30

  07.30

  13:30

  18.30

  ____________

 • CEST : Sommar

 • 2:30

 • 8:30

 • 14:30

 • 19:30

TELEGRAM GRUPPER

Det finns olika Telegram grupper man kan gå med i. Om du inte har Telegram på din telefon så ladda ner appen. Information om 74000 Deeksha Yajna kommer via dessa grupper

Nordic 74000 Deeksha Yajna

I denna grupp delas endast information

Frågor & Sharing 74k Nordic

I denna grupp kan du ställa frågor

Family of the Great Compassion Light

I denna grupp delar Sri Bhagavan om Upplysta upplevelser av olika personer

Golden Age 2022

I denna grupp är endast för att dela dina upplevelser från 74000 DY. Vänligen använd den inte för annat

Lotus
Lotus
Lotus

Tekniska förklaringar 

INFORMATION OM ZOOM

Här går vi igenom hur zoom fungerar och förhoppningsvis besvarar dina frågor kring Zoom för 74000 Deeksha Yajna. Om dina frågor och funderingar inte är besvarade efter du har kollat på denna video kan du skriva i Telegramgruppen: Frågor 74000 Nordic

 

LÄNK för 74000 DEEKSHA YAJNA

Du kommer /eller har fått ett e-mail från 74000 Deekska Yajna med en länk som du kommer att använda under hela året till alla  program som:  Satsang , Fullemåne meditation och till Sri Bhagavans klass

OBS! – spara mailet med länken på ett säkert ställe. Du kommer använda samma länk för alla klasser och program som används! Länken är personlig för dig.

Klicka endast på : BLÅ knapp eller länk -join-meeting- så kommer du direkt in.

*******************

Det är viktigt att du INTE använder någon annan länk  eller använder Meeting ID.