Privacy policy

Personuppgiftspolicy

Hemsida: onenessnordiclight.se

Styrelsen för föreningen Oneness Nordic Light har antagit följande policy för behandling av personuppgifter i syfte att värna om din personliga integritet.

Registrerade personuppgifter

1. Föreningen registrerar personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter till medlemmar och andra som anmält intresse för ett medlemsskap. Därutöver kan även annan information, vilken du själv inlämnat till oss, komma att registeras. Det kan till exempel handla om uppgift om gjorda inbetalningar, dina egna berättelser eller foton.

Ändamål och laglig grund för registrering

2. Namn, kontaktuppgifter och uppgift om inbetalningar behandlas för att administrera föreningens verksamhet. Laglig grund för registrering av sådana personuppgifter avseende medlemmar är att fullgöra avtalet om medlemskap i föreningen. Därutöver måste föreningen följa lagar och regler i bland annat bokförings- och skattefrågor.

3. I övrigt behandlas personuppgifter i marknadsföringssyfte. Laglig grund för registreringen är föreningens och dess medlemmars gemensamma intresse av att uppfylla ändamålet att marknadsföra Onenessrörelsens projekt ”74000 Deeksha Yajna”.

Delning av personuppgifter

4. Föreningen tillämpar artikel 9 i dataskyddsförordningen (GDPR) vid delning av personuppgifter.

5. För att uppfylla föreningens ändamål kan det ibland vara värdefullt att dela personliga upplevelser och vissa personuppgifter på Internet. Om du väljer att delta i ett sådant sammanhang, och inte själv har offentliggjort uppgifterna, kommer inte dina personuppgifter att delas utan att du fått närmare information om förutsättningarna och givit ditt uttryckliga samtycke.

Lagring

6. Uppgifter i bokföringen lagras i minst sju år. I övrigt sparas personuppgifterna så länge du är medlem eller det behövs för det ändamål för vilket uppgifterna behandlas.

Dina rättigheter

7. Du har rätt att begära information om registrerade personuppgifter rörande dig. Föreningen kommer på din begäran rätta registrerade uppgifter om dig som inte är korrekta och radera sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga. Om du är missnöjd med föreningens behandling kan du också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

8. Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är styrelsen för den ideella föreningen Oneness Nordic Light (802538-5991), vilka kontaktas på e-post: nordicorg108@gmail.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.