AWAKENING TO

THE GOLDEN AGE

Välkommen till Golden Age Nordic !

Den Gyllene Tidsåldern har två aspekter: Den yttre och den inre. Den yttre Gyllene Tidsåldern kommer att uppstå genom framsteg inom vetenskap och teknik inom en snar framtid. För att njuta av den yttre Gyllene Tidsåldern måste den kompletteras
med den inre Gyllene Tidsåldern som kännetecknas av kärlek och glädje utan orsak, inre frid, medkänsla och ett liv i enhetsmedvetande. En tid där världen som helhet kan genomgå en transformation till ett högre medvetande. Där krig och hungersnöd inte längre existerar. Där människor från alla länder samexisterar och lever i fred och harmoni.

gula prickar

Den Gyllene Tidsåldern har två aspekter:

Den yttre och den inre. Den yttre Gyllene Tidsåldern kommer att uppstå genom framsteg inom vetenskap och teknik inom en snar framtid. För att njuta av den yttre Gyllene Tidsåldern måste den kompletteras med den inre Gyllene Tidsåldern som kännetecknas av kärlek och glädje utan orsak, inre frid, medkänsla och ett liv i enhetsmedvetande. En tid där världen som helhet kan genomgå en transformation till ett högre medvetande. Där krig och hungersnöd inte längre existerar. Där människor från alla länder samexisterar och lever i fred och harmoni.

par och gula prickar